Mapa stránek
387 991 123
Dříteň 153, 373 51

Vyhledat v textu

  Škola v číslech 

Základní škola :   213 žáků v 10 třídách
                                              - žáci místní
                                              - žáci dojíždějící ze spádových obcí, Olešníka, Nákří, Zahájí ,     
                                                Nové Vsi, Temelína  

2018 - 2019

  Třídní učitel Počet žáků Chlapci Dívky

1. třída

Mgr. V. Zibura 23 11 12
2. třída

 

Mgr. L. Mühlsteinová

       

15

9

 

6

3.A třída

3.B třída

Mgr. L. Šnajdarová

Mgr. J. Herinková

13

15

7

8

6

7

4. třída Mgr. K. Rušínová 23 17 6
5. třída Mgr. E. Marešová 19 9 10
6. třída Mgr. M. Sedláková 28 15 13
7. třída Mgr. L. Rajtmajerová 23 10 13
8. třída Mgr. M. Broučková 28 14 14
9.třída Mgr. V. Koudelková 26 8 18
Celkem   213 108 105

                            

Mateřská škola :  78 dětí ve 3 třídách
                                          1. třída - Sluníčka -  26 dětí
                                                         Mgr. Píchová Romana, Mgr. Petra Pekárková
.                                          2. třída - Berušky - 26 dětí
                                                        .  Bc. Švíková Hana, Mgr. Vladimíra Antoňů              
                                          3. třída - Žabičky - 26 dětí  
                                                         Bc. Pekárková Jitka, Bc. Pavla Pundová

                                            
Vedoucí učitelka : Mgr. Píchová Romana


Školní jídelna :  300 
strávníků
                                            -   19 strávníků cizích
                                            -   281 žáků, dětí MŠ a zaměstnanců  

# owl v2