Mapa stránek
387 991 123
Dříteň 153, 373 51

Vyhledat v textu

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve správním řízení o žádosti přijetí ke  školnímu  vzdělávání od 1. září 2017 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí uchazečů ke školnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Dříteň, Dříteň 153, 373 51 s tímto registračním číslem: 

1/17Z 7/17Z 12/17Z 18/17Z 24/17Z 32/17Z
2/17Z 8/17Z 13/17Z 19/17Z 25/17Z  
4/17Z 9/17Z 14/17Z 20/17Z 26/17Z  
5/17Z 10/17Z 16/17Z 21/17Z 27/17Z  
6/17Z 11/17Z 17/17Z 22/17Z 28/17Z  

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 10. 4. 2017 na veřejně přístupném místě na budově školy, na úředních deskách OÚ Dříteň.
Dále bylo také zveřejněno dne 10. 4. 2017 na webových stránkách školy www. skola.obecdriten.cz.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Magistrátu města České Budějovice, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 Mgr. Blanka Vlasáková, ředitelka ZŠ a MŠ Dříteň

# owl v2