Mapa stránek
387 991 123
Dříteň 153, 373 51

Vyhledat v textu

Výchovný poradce - Mgr. V. Koudelková

Konzultační hodiny (pro žáky i rodiče): úterý 10:45 - 12:25 hodin
                                                              

 

Metodička prevence sociálně patologických jevů - Mgr. M. Broučková

Konzultační hodiny (pro žáky i rodiče): pondělí 9:50- 11:30hodin
nebo po telefonické domluvě.

Školní metodička prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů. Úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

# owl v2