Mapa stránek
387 991 123
Dříteň 153, 373 51

Vyhledat v textu

Výchovný poradce 

Konzultační hodiny (pro žáky i rodiče): pátek 10:45 - 12:25 hodin

Metodička prevence sociálně patologických jevů 

Konzultační hodiny (pro žáky i rodiče): úterý 8:50 - 10:35 hodin nebo po telefonické domluvě

Školní metodička prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů. Úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.
# owl v2