Mapa stránek
387 991 123
Dříteň 153, 373 51

Vyhledat v textu

Vyhlášení zápisu dětí do 1. ročníku

ZŠ a MŠ Dříteň provede zápis dětí do 1. ročníku podle § 36 zákona  č. 561 / 2004 Sb.
dne 13. dubna 2018
od 13:00  do 18:00  hod. v hlavní budově školy.
Ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Dříteň jsou tyto obce: Dříteň, Velice, Nákří, Malešice, Chvalešovice, Strachovice, Kočín, Záblatí, Záblatíčko, Radomilice.

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2018 . Dále budou zapsány děti, které měly povolený odklad  povinné školní docházky. Při žádosti rodičů o předčasný nástup dítěte do školy (děti narozené po 31. 8. 2012), budou děti přijímány na základě odborného posouzení lékaře nebo psychologa.
Rodiče při zápisu předloží doklad totožnosti, rodný list dítěte (může být nahrazeno občanským průkazem), doklad o povolení odkladu školní docházky ve školním roce 2017 - 2018.

Zákonný zástupce je ze zákona povinen dostavit se k zápisu do 1. ročníku.

# owl v2