Mapa stránek
387 991 123
Dříteň 153, 373 51

Vyhledat v textu

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A ŠD OD 11. LEDNA
2021 DO 22. LEDNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá
ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021

 

Organizace výuky a provoz školy od 4. 1. 2021

Provoz základní školy a školní družiny

Od pondělí 4. 1. 2021 se omezuje prezenční výuka. Bude povinná pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Bude probíhat dle platného rozvrhu. Při hudební výchově je zakázán zpěv a tělesná výchova bude probíhat formou procházek venku. Sportovní činnost je též zakázána. Pro žáky ostatních ročníků bude povinná distanční výuka. Její rozvrh bude stejný jako obvykle při distanční výuce. Žáci budou mít povinnost se zúčastňovat jednak videokonferecí a jednak reagovat dle rozvrhu na úkoly zadávané učiteli.
Pro žáky 1. a 2. ročníků bude otevřena školní družina s obvyklým ranním i odpoledním provozem.

Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

  • pro všechny žáky a zaměstnance školy je stanovena povinnost nosit roušky (je vhodné jich mít s sebou více na výměnu)
  • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, rozestupy, větrání…)
  • výuka a činnost ve školní družině probíhá v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
  • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech

Dále jsou ve škole umožněny prezenční individuální konzultace pro všechny žáky (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, popř. zákonný zástupce). Konzultace bude prováděna pouze na vyzvání a po domluvě s pedagogem s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Provoz školní jídelny

Stravování pro žáky 1. a 2. ročníku je bez omezení. Ostatní žáci si mohou ve školní jídelně odebrat dotovaný oběd pouze v jednorázovém obalu v době od 12:45 h do 13:00 h.

Při návštěvě školní jídelny je nezbytné dodržet následující podmínky:

  • mít nasazenou roušku mimo dobu konzumování stravy
  • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky
  • stoly obsazovat maximálně dvěma žáky nebo dle pokynů pedagogů

Obědy budou všem žákům (evidovaným strávníkům) 1. a 2. ročníků automaticky od 4. 1. 2021 přihlášeny. Ostatním žákům budou naopak obědy automaticky odhlášeny. Pro jejich odběr je nutné školní jídelnu kontaktovat a oběd přihlásit.


Distanční výuka
Distanční výuka je povinná.
Neúčast na distanční výuce musí být řádně omluvena.
Distanční výuka bude probíhat dle upraveného rozvrhu na online škole.
K distanční výuce se užívá Microsoft Teams a HUB.
Žáci i jejich zákonní zástupci budou sledovat rozvrh na online škole, kde budou u předmětu uvedené informace, jak hodina bude probíhat a kde žáci najdou zadání k domácímu úkolu, či k samostatné práci.
Práce během distanční výuky budou klasifikovány dle pokynů vyučujícího.

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

 

Od 7. 12. 2020 je školní družina opět v provozu pro celý 1. stupeň dle režimu, který platil od 1. 9. 2020.
Dne 26. 11. 2020 proběhla v naší škole v režii hasičů JE Temelín desinfekce všech prostor v hlavní budově. 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/JE-Temelin-Temelinsti-hasici-v-ramci-cviceni-dezinfikovali-skoly-645325

 Informace ke změně organizace výuky na ZŠ od 30. 11. 2020

  1. stupeň Prezenční výuka pro všechny třídy 1. stupně, hudební výchova bez zpěvu, Tv bez cvičení (možný pobyt venku), roušky ve třídách i ve společných prostorách.

ŠD v provozu od 6:30 do 16:00, 1. oddělení: 1. třída, 2. oddělení: 2. třída, 3. oddělení 3. třída. Školní družina z organizačních a personálních důvodů jen pro žáky 1. – 3. třídy. 

  1. stupeňZ rozhodnutí vlády se od pondělí 30. 11. 2020 mění organizace výuky pro 2. stupeň ZŠ.
  1. třída se bude vzdělávat prezenčně nepřetržitě.

Vláda zavádí rotační (střídavou) výuku pro 6., 7. a 8. ročník.  Na základě tohoto nařízení jsem rozhodla, že v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 se bude prezenčně vzdělávat (osobně ve škole) 8. třída dle rozvrhu na online škole, 6. a 7. třída se budou v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 vzdělávat distančně (bez osobní přítomnosti ve škole) dle upraveného rozvrhu. Distanční vzdělávání je povinné, neúčast se bude zapisovat jako absence, která musí být zákonným zástupcem řádně omluvena. Žáci při distančním vzdělávání mají nárok na dotovaný oběd.  Oběd bude vydáván v jednorázovém obalu od 13:00 do 13:15 hodin u vedlejšího vchodu do školy.

V týdnu od 7. 12. do 11. 12. se prezenčně budou vzdělávat žáci 6. a 7. třídy, 8. třída přechází na distanční výuku.
Od 14. 12. do 18. 12. prezenčně 8. třída, distančně 6. a 7. třída.
Od 21. 12. do 22. 12. prezenčně 6. a 7. třída, distančně 8. třída.
Ve škole budou platit mimořádná hygienická opatření: organizace výuky tak, aby se žáci z různých tříd minimálně potkávali, dezinfekce v průběhu celého vyučovacího dne, časté větrání, nošení roušek, časté mytí rukou.
Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
Při pobytu venku se všichni musíme řídit platným vládním nařízením.

                                                       Mgr. Blanka Vlasáková, ředitelka školy

 
 
 

Aktuality ze ZŠ

Žádné články nejsou k dispozici.

Aktuality z MŠ

Žádné články nejsou k dispozici.

 

              

logo-ddb.png   logo-cez-nadace.png

26. 1. Zora

Zítra: Ingrid

Návštěvnost stránek

152291
# owl v2